Home ⁄ AAM ⁄ ААМ Група

ААМ Група


Нашата компания-майка, AAM Consulting, е основана през 1994 г. в Унгария. Регионалното разширяване започва през 2000-та година чрез реализирането на международни консултантски проекти в регионите на ЦИЕ и ЮИЕ. По-късно са създадени първите чуждестранни дъщерни дружества в Румъния (2005 г.), Хърватия (2009 г.) и България, като тяхната функция е да осигурят бизнес управление и развитието на ИТ, започвайки от идентифицирането на проблемите и завършвайки с внедряването на решенията. През последните две десетилетия AAM Consulting се превърна в една от най-успешните консултантски фирми в региона.


Нaшата клиентска база се състои от централни и регионални правителствени агенции, публична администрация, както и ключови играчи в банковото дело, застраховането, телекомуникациите, транспорта, комуналните услуги и енергийния сектор.


Ние сме активни и успешни в управлението на международни донорски проекти, финансирани с различни мащаби в Европа, Африка, Америка, Кавказ и Централна Азия. Тези проекти се финансират основно от международни донорски институции като ЕС, Световната банка или УНИЦЕФ и имат за цел развитие и подобряване на публичната администрация и установяването на ефективна, прозрачна и рационална организационна дейност. Международното бизнес звено (IBU) на AAM, разположено в централата в Будапеща, Унгария, изпълнява тези проекти. Техният успех е гарантиран от професионалния опит и стратегическото мислене на нашите колеги, както и от широкия, надежден опит в индустрията и познанията на нашите експерти на свободна практика. Всички тези качества гарантират способността ни да повишаваме стойността на дейностите на клиентите ни в целия свят. Обикновено действаме като лидер на консорциума и работим заедно с водещи институции по темата, които се присъединяват към нас като членове на консорциума.


От основаването си AAM Consulting следва международни методологии и най-добри практики в предоставянето на услуги и вътрешни операции. Нашата система за управление на качеството е създадена съгласно стандарта ISO 9001 (който е част от семейството ISO 9000) и е сертифицирана от 1996 г. насам, актуализирайки стандарта ISO 9001: 2015 през 2017 г. Стандартът ISO 9001: 2015 определя изискванията на Система за управление на качеството и гарантира, че клиентите получават последователни висококачествени услуги.


Тъй като сигурността на информацията става все по-важна с всеки изминал ден, ние се стремим да сме напредничави, за да можем да осигурим на нашите клиенти чувство на безопасност, подкрепено със стриктно спазване на най-добрите практики и използване на най-съвременните технологии. Освен системата за управление на качеството според ISO9001, системата за информационна сигурност отговаря на стандарта ISO / IEC 27001: 2013, което свидетелства за високото качество на услугите на AAM Consulting, свързани с ИТ сигурността.