Home ⁄ Услуги ⁄ Донорски проекти

Донорски проекти

Обхват:

През годините ААМ Консултинг е изградила широк спектър от компетенции в редица области на обслужване, като специфична област е предоставяне на консултантски услуги по проекти, финансирани от т.н, донори (ЕС, Световна банка, ЕБВР, УНИЦЕФ и др.), включително в набирането на такива средства по проекти и предоставянето на техническа помощ за изпълнението им, насочена към изграждане на капацитет. Министерствата, общините и други правителствени органи са сред нашите основни клиенти, нуждаещи се от техническа и професионална помощ за прилагането на регулациите на ЕС и за укрепването на техния административен, институционален и технически капацитет. За допълнителна информация за тези проекти, моля, посетете нашия международен уебсайт: AAM International Business Unit.

Локации и сектори:

ААМ Консултинг участва в международни проекти за техническа помощ, основно в страните от Западните Балкани. През предходните години сме участвали в проекти в Кавказ, Централна Азия, Африка, Южна Америка и Близкия изток. Работили сме в проекти, в които са включени различни институции на публичната администрация от сферата на правосъдието, финансите, митниците, труда, социалната политика, здравеопазването, статистиката, образованието, околната среда, местното и централното управление, културата, гражданските права и т.н. Обикновено действаме като консорциум, като ние сме лидер и работим заедно с водещи институции по темата, които се присъединяват към нас като членове на консорциума. Имаме солиден опит и история на успех при спечелването на оферти и завършването на проекти, използващи тази форма на сътрудничество.

Нашата дейност:

Нашият екип има опит в управлението и координацията на широкомащабни международни донорски проекти. В нашата дейност осигуряваме баланс в управлението на човешките ресурси: назначаваме опитен персонал за изпълнението на проекта, който работи по максимум два проекта едновременно. Нашият консултантски екип се ангажира с непрекъснатото развитие както от професионална, така и от управленска гледна точка. Тъй като нашите служители активно участват в изпълнението на проекта, ние имаме възможността да се учим на място, да анализираме резултатите от всеки проект и в бъдеще да подобрим нашите управленски практики и оперативни процедури. Благодарение на професионалното управление на ресурсите и размера на нашата компания, можем да си позволим да поддържаме тясно сътрудничество със заинтересованите страни от всички проекти. Ето защо сме напълно наясно с дейностите по проекта, позволявайки на нашия мениджърски екип да реагира незабавно и да се справи с всяка ситуация, която може да възникне. Това е единственият начин да се гарантира както устойчивост, така и висока възвращаемост на инвестициите. ААМ Консултинг поддържа фокуса си върху конкретните нужди на централната и местната публична администрация и правителствените агенции, в които работи, в страните от региона на ЦИЕ / ЮИЕ, като в същото време се придържа към най-добрите практики в индустрията и към европейските стандарти.