Home ⁄ Услуги ⁄ Информационна сигурност

Информационна сигурност

AAM има богат опит в областта на информационната сигурност като предлага разнообразни услуги в тази сфера:


Какво можем да Ви предложим:

  • Разработване / оценка на системите за управление на информационната сигурност: разработване на рамка за управление на информационната сигурност, регулациите и контрола на организацията въз основа на най-добрите международни практики.
  • Разработване на работещи и базирани на риска процеси на ИТ сигурността: нашият принцип е, че най-ефикасното решение е защита, пропорционална на рисковете. Целта ни е в резултат на нашия принос, клиентите ни да използват работещи и полезни за организацията им процеси.
  • Внедряване на системи за ИТ сигурност: като консултанти, сме натрупали достатъчно теоретичен опит, както и практически опит в имплементирането на системи, които са необходими по отношение на внедряването на системи за информационна сигурност.
  • Предотвратяване на инциденти и измами: имаме значителен опит в осъществяването на превантивен и детективен контрол, както и в подкрепата на предотвратяването на измами и разследването на инциденти, свързани с информационната сигурност.


Рамка за информационна сигурност:


Приложими стандарти: