Home ⁄ Услуги ⁄ IT решения

IT решения


Можем да Ви помогнем в:

 • Избора на ИТ решения и доставчици, които най-ефективно поддържат основните бизнес процеси и функционални области.
 • Имплементирането на избраната система и съдействие при процесите от стратегическото планиране до работата на живо.
 • Определянето на ИТ услуги въз основа на точна информация за нуждите на бизнеса и потребителите, подобряване на качеството на услугите и намаляване на разходите, свързани с тях.
 • Избирането и внедряването на ИТ системата, която най-ефективно обслужва бизнес целите на организацията.
 • Осигуряването на добре планирани и предсказуеми задачи и практики за тестване, наблюдавана прогресия и структурирани и измерими резултати.
 • Осигуряването на изпълнението на проектите в съответствие с бизнес нуждите и изискванията.

С какво се отличаваме:

Това, което ни прави различни, е, че разбираме важността на утвърдените процеси, както и приложенията на информационните технологии по отношение на ефективността на бизнеса и операциите. Ние предлагаме професионален опит, натрупан в тази област, съчетан с персонализирани решения в съответствие с уникалните нужди, подпомагайки нашите клиенти при постигането на техните цели.


Нашите услуги:

 • Работна платформа за решения
 • Инструмент за поддръжка на продажбите за мобилни устройства
 • ERP
 • CRM
 • BI


Нашият подход:

Ние предлагаме комплексни решения на нашите клиенти. Услугите ни варират от стратегическо и концептуално изготвяне на проекти и избор на най-подходящото решение за доставчик, през управление на проекти, осигуряване на качеството, до планиране, развитие и трансформиране на процесите.


Приложими стандарти: