Home ⁄ Проекти ⁄ Апликация за продажби

Апликация за продажби

Интерактивното приложение “Salesforce Angel” е специално разработено за таблети, работещи на всяка мобилна операционна система – iOS, Android или Windows. Приложението се предлага с дешборд, който позволява на потребителите да записват всички данни, събрани по време на срещите за продажби, като осигурява възможности за наблюдение, измерване, отчитане на BI и интегриране с други системи.


Решението е оптимизирано за търговски и маркетингови цели. Освен това има възможност за интегриране с различни CRM и ERP системи. С високотехнологичния си и иновативен дизайн, улавя и задържа вниманието на клиента. Информацията в приложението е добре организирана и лесно достъпна, с възможност за бързо изпращане на избраното съдържание на клиента (имейли, Word / PDF файлове и др.). Добавянето и актуализирането на информацията в реално време вече не представлява проблем, независимо от местоположението на персонала по продажбите. Нашите приложения имат подробни отчети и статистически данни, които позволяват на мениджърите да измерват ефективността на своите служители и да определят нови стратегии.


Интерактивното приложение за таблети допринася за по-добро обслужване на клиентите, което позволява на експертите по персонално банкиране да представят по необикновен начин продуктите си на частни клиенти и да препоръчват персонализирани оферти въз основа на специфичните за клиента нужди.


Накратко, решението предлага:

  • Осигурява акцент върху визуалното представяне на продуктите на клиента, което увеличава вероятността лесно да се запомни и разбере представената информация.
  • Персонално внимание от страна на експерта с помощта на интерактивен интерфейс, управляван от него
  • Автоматични съобщения за продукти и имейли с актуализирани материали, винаги достъпни за употреба
  • Лесно управление на дейността и ефективността на персонала по продажбите

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *