Home ⁄ Проекти ⁄ Класификация на данни

Класификация на данни

Класификацията на данни е част от информационната сигурност. Данните, генерирани по време на бизнес операциите се класифицират, съгласно обновените изисквания за сигурност. В резултат, генерираната информация се използват като основа за надеждна, точна и устойчива работа на компанията, както и за развитието на ИТ системата на клиента.


AAM участва в прегледа на политиките за сигурност на данните, в определянето на критичната информация, която да бъде защитена, и в обработката на канали с риск за изтичане на данни. AAM също така помага да се определят допълнителните правила/политики за DLP. Системите DLP (предотвратяване на загуба на данни / предотвратяване на изтичането на данни) предпазват чувствителните данни от случайно или умишлено изтичане по типични маршрути за данни (отпечатване, USB флаш устройство, електронна поща, социални медии) и разчитат на идентифицирането на важна информация.


Основни задачи по време на проекта за класифициране на данни:

  • Избор на подходящ метод за класификация
  • Интервюта със заинтересованите страни и оценка на класовете данни на ниво процес или система
  • Изготвяне на отчети за класификация на данните
  • Подготовка на таблици за класификация на данните
  • Определяне на правилата за DLP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *