Home ⁄ Проекти ⁄ CRM Имплементация

CRM Имплементация

AAM помогна за въвеждането и надграждането на аналитична CRM система в банка, която се използва за подпомагане на продажбите на три основни бизнес линии – корпоративни клиенти, МСП и частно банкиране.

Основни задачи по време на проекта:

  • Помощ в управлението на проектa по време на внедряването и модернизирането на CRM система
  • Преглед и анализ на нуждите на бизнеса, за да се определят необходимите системни характеристики и желаните промени
  • Улесняване на комуникацията между бизнес отделите и ИТ екипа
  • Подкрепа за тестване на системата чрез преглед на тестовите сценарии
  • Прецизно настройване на въвеждането на новите модули на системата
  • Поддръжка на непрекъснатата работа и отстраняване на грешки в системата
  • Следене на сроковете и създаване на периодични отчети за състоянието на управлението на банката
  • Обучение на новите потребители

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *