Home ⁄ Uncategorized ⁄ PCI DSS сертифициране

PCI DSS сертифициране

Стандартът за защита на данните в индустрията за разплащане с банкови карти (PCI DSS) е създаден от Visa, MasterCard, American Express, Discover и JCB, за да съществува набор от правила, които да са стандартни за всички тях и да са лесно разбираеми и изпълними. Целта на тези правила е да се засили сигурността свързана с данни на притежателите на карти, за да се намалят измамите с кредитни карти.


Има 12 изисквания, които трябва да бъдат покрити всяка година, за да може една компания да бъде сертифицирана по PCI DSS.


През последните 2 години работим в тясно сътрудничество с Банка ДСК, която използва нашите услуги, за да се сертифицира по стандарта PCI DSS. В резултат на нашето сътрудничество, ДСК бе успешно сертифицирана, спечелвайки не само по-силна информационна защита, но и конкурентно предимство.


Получаването на сертификат за PCI DSS повишава стойността на компанията и способността й да се конкурира на пазара, като показва на инвеститорите и клиентите си, че е склонна да положи допълнителни усилия, за да гарантира, че инвестициите им няма да бъдат изложени на висок риск.


Благодарение на множеството успешни местни и международни сертифицирания, AAM Consulting разполага с опита и знанията, които са необходими, за да Ви помогнат да сертифицирате бизнеса си, като така може да бъдете уверени, че фирмата Ви ще бъде една крачка пред конкурентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *