Home ⁄ Проекти ⁄ Penetration Тестове

Penetration Тестове

Като част от нашите услуги за ИТ сигурност, AAM предлага penetration тестове. Те са начин за откриване на уязвимостите във Вашата ИТ инфраструктура, тъй като тяхната идея е да симулират атака срещу системата Ви, за да открият слабите й страни. Извършваме външни и вътрешни тестове за проникване за нашите клиенти. Външният тест симулира атака от извън вътрешната мрежа, докато вътрешният симулира атака произлизаща от самата вътрешна мрежа. След теста се създава отчет за клиента, така че да може да се погрижи за установените уязвимости. Уязвимостите в доклада се категоризират въз основа на рейтинга на риска и се предлагат предложения за премахването им.


Тези тестове са от жизненоважно значение за спазването на различни стандарти (т.е. PCI DSS, което изисква от компаниите да провеждат тестове за проникване годишно или при определени условия на всеки шест месеца).


Нашите тестове използват методологии като OISSG-ISSAF, OWASP, OSSTMM и т.н., за да се гарантира, че всички известни атаки са покрити и няма неоткрити уязвимости.


Освен извършването на тестовете за проникване, ние сме готови да Ви помогнем с целия процес премахване на уязвимостите, като Ви съдействаме при обсъждането и решаването им. Това е нашата практика, защото се стремим да създадем дългогодишни партньорства с нашите клиенти, които да са от взаимна полза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *