Home ⁄ Archive by Category "Проекти"

Класификация на данни

Класификацията на данни е част от информационната сигурност. Данните, генерирани по време на бизнес операциите се класифицират, съгласно обновените изисквания за сигурност. В резултат, генерираната информация се използват като основа за надеждна, точна и устойчива работа на компанията, както и за развитието на ИТ системата на клиента.


AAM участва в прегледа на политиките за сигурност на данните, в определянето на критичната информация, която да бъде защитена, и в обработката на канали с риск за изтичане на данни. AAM също така помага да се определят допълнителните правила/политики за DLP. Системите DLP (предотвратяване на загуба на данни / предотвратяване на изтичането на данни) предпазват чувствителните данни от случайно или умишлено изтичане по типични маршрути за данни (отпечатване, USB флаш устройство, електронна поща, социални медии) и разчитат на идентифицирането на важна информация.


Основни задачи по време на проекта за класифициране на данни:

 • Избор на подходящ метод за класификация
 • Интервюта със заинтересованите страни и оценка на класовете данни на ниво процес или система
 • Изготвяне на отчети за класификация на данните
 • Подготовка на таблици за класификация на данните
 • Определяне на правилата за DLP

CRM Имплементация

AAM помогна за въвеждането и надграждането на аналитична CRM система в банка, която се използва за подпомагане на продажбите на три основни бизнес линии – корпоративни клиенти, МСП и частно банкиране.

Основни задачи по време на проекта:

 • Помощ в управлението на проектa по време на внедряването и модернизирането на CRM система
 • Преглед и анализ на нуждите на бизнеса, за да се определят необходимите системни характеристики и желаните промени
 • Улесняване на комуникацията между бизнес отделите и ИТ екипа
 • Подкрепа за тестване на системата чрез преглед на тестовите сценарии
 • Прецизно настройване на въвеждането на новите модули на системата
 • Поддръжка на непрекъснатата работа и отстраняване на грешки в системата
 • Следене на сроковете и създаване на периодични отчети за състоянието на управлението на банката
 • Обучение на новите потребители

Penetration Тестове

Като част от нашите услуги за ИТ сигурност, AAM предлага penetration тестове. Те са начин за откриване на уязвимостите във Вашата ИТ инфраструктура, тъй като тяхната идея е да симулират атака срещу системата Ви, за да открият слабите й страни. Извършваме външни и вътрешни тестове за проникване за нашите клиенти. Външният тест симулира атака от извън вътрешната мрежа, докато вътрешният симулира атака произлизаща от самата вътрешна мрежа. След теста се създава отчет за клиента, така че да може да се погрижи за установените уязвимости. Уязвимостите в доклада се категоризират въз основа на рейтинга на риска и се предлагат предложения за премахването им.


Тези тестове са от жизненоважно значение за спазването на различни стандарти (т.е. PCI DSS, което изисква от компаниите да провеждат тестове за проникване годишно или при определени условия на всеки шест месеца).


Нашите тестове използват методологии като OISSG-ISSAF, OWASP, OSSTMM и т.н., за да се гарантира, че всички известни атаки са покрити и няма неоткрити уязвимости.


Освен извършването на тестовете за проникване, ние сме готови да Ви помогнем с целия процес премахване на уязвимостите, като Ви съдействаме при обсъждането и решаването им. Това е нашата практика, защото се стремим да създадем дългогодишни партньорства с нашите клиенти, които да са от взаимна полза.

Апликация за продажби

Интерактивното приложение “Salesforce Angel” е специално разработено за таблети, работещи на всяка мобилна операционна система – iOS, Android или Windows. Приложението се предлага с дешборд, който позволява на потребителите да записват всички данни, събрани по време на срещите за продажби, като осигурява възможности за наблюдение, измерване, отчитане на BI и интегриране с други системи.


Решението е оптимизирано за търговски и маркетингови цели. Освен това има възможност за интегриране с различни CRM и ERP системи. С високотехнологичния си и иновативен дизайн, улавя и задържа вниманието на клиента. Информацията в приложението е добре организирана и лесно достъпна, с възможност за бързо изпращане на избраното съдържание на клиента (имейли, Word / PDF файлове и др.). Добавянето и актуализирането на информацията в реално време вече не представлява проблем, независимо от местоположението на персонала по продажбите. Нашите приложения имат подробни отчети и статистически данни, които позволяват на мениджърите да измерват ефективността на своите служители и да определят нови стратегии.


Интерактивното приложение за таблети допринася за по-добро обслужване на клиентите, което позволява на експертите по персонално банкиране да представят по необикновен начин продуктите си на частни клиенти и да препоръчват персонализирани оферти въз основа на специфичните за клиента нужди.


Накратко, решението предлага:

 • Осигурява акцент върху визуалното представяне на продуктите на клиента, което увеличава вероятността лесно да се запомни и разбере представената информация.
 • Персонално внимание от страна на експерта с помощта на интерактивен интерфейс, управляван от него
 • Автоматични съобщения за продукти и имейли с актуализирани материали, винаги достъпни за употреба
 • Лесно управление на дейността и ефективността на персонала по продажбите